Till sidans huvudinnehåll
46/65 (visa lista)

Kampanj för att minska förbrukningen av vatten

Vattenbrist, kapacitetsbrist och klimatförändringar tillsammans med globala krav, till exempel Agenda 2030, gör att vi behöver tänka på att använda vatten på ett hållbart sätt. Nu startar en nationell kampanj som ska få oss att värdera vattnet högre.

Gemensamt ansvar för vattenförbrukningen

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel. Det är budskapet i en nationell kampanj där vi tillsammans med ett 100-tal VA-organisationer deltar. Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion kräver vatten. Målet är att vi genom tips på hur man kan spara på vattnet ska få stopp på onödigt slöseri och på så sätt få ner förbrukningen av vattnet.

Också ett globalt ansvar

- Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs. Till det kommer klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030, vilket gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt. Det här är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet ”Rent vatten och sanitet för alla”, säger vår VA-chef, Admir Ibrisevic.

Flicka som ser ut över vatten

Det allra viktigaste vi har.

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Nu måste vi börja tänka på hur vi använder vårt vatten - vår allra viktigaste naturresurs.

Lars Lindström på sin tomt där han bygger egna lösningar för hållbar vattenanvändning

Det är vatten som är skatten

Målet: att inte använda vattenslangen på hela sommaren. Eskilstunabon Lars Lindström är en Oppfinnar-Jocke av rang som bygger egna lösningar för hållbar vattenanvändning.

Droppande kran

Så undviker du vattenläckage

Vill du undvika vattenläckage? Här kan du läsa mer om hur du går till väga.