Till sidans huvudinnehåll
28/65 (visa lista)

Förändrade avtalsvillkor för elavtalet Rörligt pris utan bindningstid

Inom kort kommer du som har elavtalet Rörligt pris utan bindningstid att få hem ett brev om avtalsvillkorsändringar från oss. Förändringarna träder i kraft från och med den 1 augusti i år.

Varför ändrar vi villkoren?

Eftersom Rörligt pris utan bindningstid är ett avtal som löper på till dess att du som kund aktivt väljer en annan avtalsform ser förutsättningarna, både när det gäller pris och avtalsvillkor, annorlunda ut nu än vad det gjorde när många av våra kunder tecknade sitt avtal. Därför kommer vi att uppdatera våra priser och villkor och anpassa dem till dagens förutsättningar.

Hur påverkas du som är kund?

För dig som är privatkund
Ditt avtal fortsätter att löpa vidare utan bindningstid till nu gällande prislista och avtalsvillkor.

För dig som är företagskund
Ditt avtal får en bindningstid på 1 år till nu gällande prislista och avtalsvillkor.

De nya villkoren innebär också att vi anpassar ditt avtal och räknar ut ditt pris utifrån hur din elanläggning mäts. Om du har eller får en så kallad timavräknad mätare får du din el avläst timme för timme istället för månadsvis. Det ger dig större möjlighet att påverka din elkostnad genom att styra din elanvändning till timmar på dygnet när elen är billigare. Läs mer om rörligt timpris här.

Vilka kunder omfattas av villkorsändringen?

Både privatkunder och företagskunder med en årsförbrukning under 50 000 kWh/år som har Rörligt pris utan bindningstid omfattas av villkorsändringen.

Behöver du göra något?

Du behöver inte göra något med anledning av denna villkorsändring. De nya avtalsvillkoren kommer att gälla från 1 augusti i år och innebär att ditt elavtal löper vidare men till uppdaterade villkor och priser.