Till sidans huvudinnehåll
17/65 (visa lista)

Stora Biltvättarhelgen 22 – 23 april

Vår vattenmiljö förorenas om man tvättar bilen på en asfalterad garageuppfart eller gata. Stora biltvättarhelgen uppmärksammar hur du på ett hållbart sätt tvättar din bil.

Det förorenade vattnet leds ut i närmsta vatten

15 miljoner biltvättar sker varje år direkt ute på asfalterade uppfarter eller gator utanför husen. I smutsvattnet finns både kemikalier från tvättprodukterna men också asfaltspartiklar och tungmetaller. Ämnen som är farliga för både människor och miljö samt svåra att brytas ner i naturen.

När bilen tvättas på gatan så hamnar tvättvattnet ner i närmaste markbrunn (så kallad dagvattenbrunn). Vilka är till för just dagvatten, dvs regn- och smätvatten som ska ledas bort.  Eftersom dagvattnet räknas som tillräckligt rent för att släppas ut direkt i sjöarna så renas det inte vid något reningsverk innan utsläpp. Vill du behålla din närmaste bad-, och fiskesjö ren kan du alltså inte tvätta bilen hemma på gatan.

Beräkningar av utsläpp 

Under de senaste 10-15 åren har det gjorts en rad uppskattningar och beräkningar. I denna rapport från branschorganisationen Svenskt Vatten kan man utläsa utsläpp om 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller årligen (pdf). 

Biltvättanläggningar är bästa valet

Biltvättar eller "gör-det-själv" hallar har utrustning för att både rena och skilja bort slam och olja från vattnet. En del anläggningar har dessutom möjlighet att återvinna tvättvattnet vilket också sparar mängder av vatten.

Bor du till så att du har möjlighet att ställa din bil på din grusplan eller gräsmatta, långt från vattendrag och dagvattenbrunnar kan du göra en lättare avtvättning där. Vid tvätt på grus eller gräs sker en naturlig rening av tvättvattnet via infiltration i marken. Miljömärkta tvättprodukter är förstås alltid viktigt att använda vid all tvätt.

Stora Biltvättarhelgen

Sedan 2014 har branschorganisationen Svenskt Vatten tillsammans med sina medlemmar anordnat Stora Biltvättarhelgen i april varje år för att uppmärksamma vikten av att tvätta rätt.