Styrelseprotokoll 2019

Här hittar du styrelseprotokoll från de styrelsesammanträden som ägde rum under 2019.

Kraftvärmeverket

Vår verksamhet

Läs mer om hur vår verksamhet är uppbyggd och vad vi har för affärsidé.

Brygga i soluppgång

Årsredovisningar

Här kan du ta del av våra olika bolags årsredovisningar.