Styrelsesammanträden

Här hittar du datum för årets styrelsesammanträden samt styrelseprotokoll.

Styrelsens sammanträdesdagar 2022

14 februari
23 mars
12-13 maj (gemensamma strategidagar)
5 maj
8 juni
24 augusti
22 september
20 oktober
8 december

Kraftvärmeverket

Vår verksamhet

Läs mer om hur vår verksamhet är uppbyggd och vad vi har för affärsidé.

Brygga i soluppgång

Årsredovisningar

Här kan du ta del av våra olika bolags årsredovisningar.