Styrelsesammanträden

Här hittar ni datum för årets styrelsesammanträden samt styrelseprotokollen för 2018 och 2017.

Styrelsens sammanträdesdagar 2019

28 februari  
28 mars  
8 maj  
12 juni  
25 + 26 juni  
21 augusti  
24 + 25 september  
10 oktober  
12 december  
   
""

Vår verksamhet

Läs mer om hur vår verksamhet är uppbyggd och vad vi har för affärsidé.

""

Årsredovisningar

Här kan du ta del av våra olika bolags årsredovisningar.