Styrelsesammanträden

Här hittar du datum för årets styrelsesammanträden samt styrelseprotokoll.

Styrelsens sammanträdesdagar 2023

15 februari
22 mars
29-30 mars (gemensamma strategidagar)
3 maj
13 juni
5 september
27 september
25 oktober
13 december

Kraftvärmeverket

Vår verksamhet

Läs mer om hur vår verksamhet är uppbyggd och vad vi har för affärsidé.

Brygga i soluppgång

Årsredovisningar

Här kan du ta del av våra olika bolags årsredovisningar.