Till sidans huvudinnehåll
15/65 (visa lista)

Sakägarsamråd, Gorsingeholms vattenskyddsområde

För att säkerställa dricksvattenförsörjningen för Strängnäs invånare över tid planeras ett beslut att inrätta ett nytt grundvattenskyddsområde för Gorsingeholm vattentäkt. Innan beslut tas hålls ett samråd för sakägare.

Sakägarsamråd är en del i processen för inrättande, där synpunkter från sakägare (markägare och innehavare av särskild rätt till marken) att inom viss tid yttra sig över förslaget. Samrådet pågår mellan 30 maj - 30 augusti 2023.

Strängnäs kommun informerar de som är berörda. 

Mer information finns här på Strängnäs kommuns hemsida.