Matrester

Vad är egentligen matavfall och varför ska det sorteras?

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Vad många inte tänker på är att matresterna innehåller massor av energi och näring. När det kastas tillsammans med vanliga sopor går värdefullt material upp i rök.

Matavfall är det som blir över när du lagar mat eller har ätit, som exempelvis potatisskal och gammalt bröd. Det är viktigt att ha koll på vad som är matavfall och hur man sorterar det rätt för att vi ska kunna ta hand det på ett bra sätt. Om matresterna och potatisskalen sorteras rätt kan vi ta vara på både energin och näringen som finns i det. Resterna blir biogas, miljövänligt bränsle för exempelvis bussar och bilar. Men det blir också bli näringsrikt gödsel som används i jordbruken vid odling av ny mat och återför viktiga ämnen som fosfor och kväve till marken.

Du gör skillnad när du sorterar matavfall

En svensk slänger i genomsnitt 97 kilo matavfall per person och år. Ett enda bananskal motsvarar att köra en bil i hundra meter. Tänk då hur mycket biogas vi kan producera om allt matavfall blir sorterat! Du gör ett viktigt jobb när du sorterar.

En annan viktig sak du kan göra för miljön är att försöka minska matsvinnet. Som matavfall räknas både oundvikligt matavfall och onödigt matsvinn. Kaffesump och bananskal är exempel på oundvikligt matavfall. Matrester eller matvaror som hade kunnat ätas om det bara tillagats i tid är onödigt matsvinn.

Matsvinn är en riktig miljöbov

Produktion och konsumtion av livsmedel står för 20-25 procent av Sveriges totala klimatpåverkan. Om den mat som slängs i onödan i stället skulle ätas upp skulle vi inte behöva producera lika mycket mat. Detta skulle i sin tur leda till minskad miljöpåverkan från livsmedelskedjan. FNs globala hållbarhetsmål säger att vi fram till 2030 ska halvera vårt matsvinn per person.

Det är lätt att sortera matavfall

Du som bor i villa slänger ditt matavfall i den gröna färgstorteringspåsen. Du som bor i lägenhet sorterar ditt matavfall i en vanlig plastpåse och slänger sedan i kärlet för matavfall i ditt soprum. Hur enkelt som helst!

Här är några exempel på saker som INTE ska läggas i matavfallspåsen:

  • Glasförpackningar ställer till problem i slurrymaskinen. Skrapa ur matavfallet i matavfallspåsen och sortera sen glasförpackningen vid en återvinningsstation
  • Snus och cigaretter (släng som övrigt hushållsavfall)
  • Damm, dammsugarpåsar, kattsand (övrigt hushållsavfall)
  • Jord, lera, sand och grus 
  • krukväxter och blommor, sorteras som trädgårdsavfall eller övrigt hushållsavfall.
  • Äggskal är för hårt och kan inte bli biogas, det ställer dessutom till problem i vår slurrymaskin. Sortera därför äggskal som övrigt hushållsafall.
Matbord med många små rätter

Fem tips på hur du minimerar ditt matsvinn

För att göra vardagen enkel för dig av vi samlat några tips på hur du kan minska ditt matsvinn och samtidigt spara pengar.

Äpple

Kompost, matavfall eller trädgårdsavfall?

Vi reder ut alla matavfalls-relaterade begrepp!

Sopbil med en skylt där det står det här är inte en sopbil det är en värdetransport

Det här gör vi för att uppnå noll

Här beskriver vi några av de insatser vi gör för att öka återvinningen i Strängnäs kommun.

Rosa diskborste

Vad är det för skillnad på plast och plast?

Vi förklarar varför viss plast går till återvinning och varför annan plast går till förbränning.

En grön påse med matavfall som knutits ihop med dubbelknut.

Så tar vi hand om ditt sorterade matavfall – från 2010 till nu

Sedan 2010 har vi erbjudit Strängnäsborna sortering av matavfall. Syftet är att ta tillvara den värdefulla resurs som matavfallet är och använda den vid produktion av biogas och gödsel.

Textilanläggning

Det här händer med dina textilier efter att vi samlat in dem

Vi samlar in ca 15 ton textilier i veckan! Material som kommer till användning istället för att brännas. Här får du reda på vad som händer med textilierna efter att du lämnat dem till oss.

Olika typer av skräp på rosa bakgrund

Det här är inte skräp – det är värdefullt material

Allt material har ett värde, men bara om det blir rätt sorterat. Här samlar vi tips och fakta om sortering och återvinning.