Till sidans huvudinnehåll
30/65 (visa lista)

Strålande nyheter – solcellsparken på Lilla Nyby är klar

Nu är solcellsparken på Lilla Nyby i Eskilstuna igång och levererar närproducerad solel.

Lägg till Solkraft till ditt elavtal för att få närproducerad solel från Lilla Nyby och från andra lokala solcellsparker.

Fakta om solcellsparken i Eskilstuna

  • Parken är byggd på deponin vid Lilla Nyby, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ned. Det är ett smart sätt att använda mark som inte får brukas på annat sätt.
  • Den täcker cirka 20 000 kvadratmeter av deponin.
  • Den planeras leverera 2 000 000 kWh/år, vilket motsvarar el till 120 elvärmda villor eller 800 lägenheter.
Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Släpp in solen i ditt elavtal

Lägg till solkraft i ditt elavtal och få närproducerad och förnybar el från vår lokala solcellsparker.