Till sidans huvudinnehåll
18/65 (visa lista)

Nya regler om reducering av nätavgift för småskaliga elproducenter

20 mars 2023 gick Energimarknadsinspektionen ut med en nyhet om att reglerna kring att elnätsföretag ska tillåta inmatningsabonnemang utan kostnad inte längre kan gälla. Här besvarar vi frågor om detta.

Beslutet handlar om att regelverk på EU-nivå inte tillåter sådan regel som den svenska elmarknaden haft. Detta innebär att det finns ett krav på elnätsföretag att ta ut skälig avgift för en kund som är elproducent.

Här kan du läsa mer om hur Energimarknadsinspektionen bedömer saken.

Frågor och svar om det nya regelverket

Vi har fått en del frågor om vad det innebär för våra kunder när den reducerade nätavgiften för mikroproducenter slopas. Här besvarar vi dem.

Nyheten om förväntad avgift för elproducenter är så färsk att vi inte har hunnit göra något ställningstagande än. Ifall det krävs avgifter för abonnemang med elproduktion så kommer vi att arbeta med detta under året så att en prislista kan införas vid kommande årsskifte.

Ifall vi inför en avgift så kommer den inte att vara särskilt stor eftersom merkostnaderna för oss som nätföretag är små för en elproducent som redan har ett uttagsabonnemang.

Vi vet inte i dagsläget exakt vad den nya tolkningen innebär. Det är möjligt att det nya bara gäller de kunder vars anläggning endast är till för elproduktion (solcellspark, vatten- och vindkraftsverk). Ett hushåll med solceller som komplement kanske inte omfattas av detta.

Under hösten lär vi kunna komma ut med mer information om vad som kommer att ske.