Till sidans huvudinnehåll
25/65 (visa lista)

Samråd för ny deponi vid återvinningsanläggning Kvitten

SEVAB planerar att söka tillstånd för en ny deponi för inert- och icke-farligt avfall på fastighet Strängnäs 2:1 väster om befintlig återvinningsanläggning och befintlig deponi vid Kvitten.

Samråd

Innan en tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning lämnas in har du som bor, eller har en verksamhet i närområdet möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor om verksamheten och dess miljöpåverkan i ett så kallat samråd. 

Samrådsunderlaget, som har tagits fram av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB som sköter driften av Kvittens återvinningsanläggning, innehåller uppgifter om verksamheten vid Kvitten och en beskrivning av den miljöpåverkan som kan förutses. 

Synpunkter och frågor

Har du några frågor eller är intresserad av att ta del av samrådsunderlaget, kontakta Mikael Johansson via e-post: mikael.johansson@esem.se.

Märk ditt mejl: ”Ny deponi i Strängnäs”.

Vill du lämna synpunkter ska de skickas in senast den 16 oktober 2022 till mikael.johansson@esem.se eller till nedanstående adress. 

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Att: Mikael Johansson 
Kungsgatan 86
631 86 Eskilstuna. 

Märk ditt ärende: Synpunkter om ny deponi i Strängnäs.