Till sidans huvudinnehåll
65/65 (visa lista)

2019 rekordår för SEVAB

2019 blev ett rekordår för SEVAB. Bokslutet landade på 39,6 miljoner, vilket är fem miljoner mer än resultatet för 2018.

Flera faktorer bidrar till det positiva resultatet.

-  Genom det gemensamma driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM, kan vi ta till vara på det bästa från de båda kommunernas energibolag. Sedan bildandet av ESEM 2014 har vi genomfört effektiviseringar och dragit nytta av stordriftsfördelar. Detta gäller båda ägarbolagen, SEVAB och Eskilstuna Energi och Miljö, säger Kjell Andersson, t f vd.

Affärsområde Energi är ett av de områden inom SEVAB som levererat resultat över budget.

-  Även här har vi under flera år arbetat målmedvetet med förbättringsarbete. Värmerörelsen visar ett resultat över budget, trots höga bränslepriser, säger Kjell Andersson.

Även affärsområde återvinning samt stadsnät visade positiva resultat.

Från styrelsens sida är vi stolta över resultatet. Extra glädjande är det att vi fått SEVABs soliditet att öka. Strängnäs kommun växer och det berör alla delar i SEVABs verksamhet. När vi står inför fortsatt stora investeringar är det nödvändigt med en effektiv organisation. SEVAB spelar en viktig roll i utvecklingen av Strängnäs kommun, säger Jan Heiniö, styrelseordförande SEVAB