Till sidans huvudinnehåll
4/65 (visa lista)
Hängande glödlampor

Läget på elmarknaden – januari 2024

Vi har haft en del dagar med höga elpriser, men jämfört med förra vintern har priserna på elmarknaden varit låga. Ett visst underskott i vatten- och snömagasin samt en del kärnkraftsproblem har drivit upp priserna under korta perioder.

Förra höstens extrema priser på naturgas som ledde till höga elpriser på kontinenten är nu borta. I december 2023 var det rörliga elpriset för elområde 3 cirka 79 öre/kWh på elbörsen NordPool. När priset jämförs med december 2022 då det rörliga elpriset låg på 269 öre/kWh ser vi en tydlig prissänkning. Vid behov har vi kunnat importera kraft från kontinenten till betydligt lägre priser än förra vintern. Tyska elmarknaden har därmed fungerat som ett pristak.

 

En kurva som visar elprisets utveckling månad för månad
Utfall spotpris per månad

 

Terminspriserna har sjunkit kraftigt 

För att säkra sig mot stora svängningar i elpriset kan elhandelsföretag betala för el långt innan den ska levereras. Det kallas för att handla terminer. Företagen handlar då till det pris som elmarknaden beräknar att priset kommer ligga på under den period som terminskontraktet avser.

Tyska terminspriser för resten av 2024 ligger idag runt 90 öre/kWh och nordiska terminspriser (elområde 3) är ca 50 öre/kWh.

Terminshandeln ger elhandelsföretagen möjlighet att erbjuda fastprisavtal. Ett 1-årsavtal med start 1/2 och en förbrukning på 2000 kWh/år kostar idag cirka 110 öre/kWh inklusive skatter och fasta avgifter.

Varför har elpriset sjunkit?

Den främsta anledningen till att elpriset sjunkit är att naturgasen har blivit billigare än vad den var under förra vintern.

Just nu är naturgaslagren i Europa välfyllda och kärnkraften i Frankrike ser ut att fungera bättre än förra året. Vi är i ett läge då priset på flytande naturgas (LNG) och vädertrender styr börspriset på el.

Det finns naturligtvis alltid möjliga scenarier där utbudstörningar på naturgas, kärnkraftsproducerad el eller extrem kyla kan innebära att priset på el stiger. I ett läge med krig i Europa och mellanöstern så ökar givetvis riskerna. Detta gäller trots att Europas beroende av rysk gas i stort sett är borta, då vi nu importerar mer flytande naturgas. Energiinfrastruktur i form av gasledningar och elkablar är sårbar och risken för att illvilliga aktörer skadar den är högre idag än innan februari 2022.

Om man ser till terminsmarknaden har vi nu ett läge där alla årskontrakt 2025 till 2029 prissätts på ungefär samma nivå, trots krig både i Europa och mellanöstern – riskerna finns kvar men riskpremien är låg. Det innebär att det kan vara ett ganska bra läge att teckna eller förlänga fastprisavtal om man inte redan har gjort det.

Din totala elkostnad består av tre delar: elpris, nätavgift och energiskatt. I dagsläget är elpriset den största delen av totalkostnaden.

 1. Elpris - elhandelskostnaden för din elanvändning. Kort och gott kostnaden för den el som du har använt till dina vitvaror och även när du tittar på tv, lagar mat eller laddar bilen. Det är denna del av elräkningen som påverkas av vilken typ av elavtal du har. 
 2. Nätavgift - elnätskostnad för överföring av el hem till dig via elnätet.
 3. Energiskatt - betalas för varje enskild kilowattimme som du använder.

 •  Se över din uppvärmningsform
  I en elvärmd villa som förbrukar 20 000 kWh/år går 90 % av elen till uppvärmning och varmvatten. Olika typer av värmepumpar och fjärrvärme gör att dina energikostnader inte sticker i väg lika mycket. Att sänka inomhustemperaturen med en grad gör också stor skillnad – då minskar du din totala energiförbrukning med 5 %.
 • Kontrollera fönstertätningar och isolering
  Ett välisolerat hus med täta fönster är energieffektivt och minskar uppvärmningskostnaderna.
 • Se över din användning av sådant som kyler och värmer
  Just saker som kyler och värmer är det som i regel drar mest el. Tänk därför över din användning av exempelvis AC, bastu, spabad, eldriven golvvärme och elelement.
 • Använd elen när den är som billigast
  Om du har en timavräknad elmätare och ett rörligt avtal med timpris kan du via planering eller olika appar styra din elanvändning till de tidpunkter under dagen då elpriset är lägre. Sent på kvällen och under natten är elen i regel billigast. Ett tips kan till exempel vara att ladda elbilen då i stället för direkt efter jobbet.
 • För fler råd och tips eller läs mer på Energimyndighetens hemsida

Om du är osäker på vilket elavtal du har kan du logga in på Mina Sidor eller kolla din senaste elfaktura.