Till sidans huvudinnehåll
11/65 (visa lista)

Läget på elmarknaden - augusti

För ganska precis ett år steg priset på el och naturgas vilket ledde till mycket höga elkostnader för många av våra kunder under vintern 2022 – 2023. Risken för att detta upprepas i kommande vinter bedömer vi som liten.

Terminspriserna sjunker

För att säkra sig mot stora svängningar i elpriset kan elhandelsföretag betala för el långt innan den ska levereras. Det kallas för att handla ”terminer”. De handlar då till det pris som elmarknaden beräknar att priset kommer att ligga på under den perioden.

Nu har terminspriserna för den el som ska levereras år 2024 och framåt sjunkit kraftigt. Som högst var terminspriset för leverans år 2024 ca 150 euro/MWh i månadsskiftet augusti/september förra året. Nu (2023-08-17) låg det på ca 50 euro/MWh.

Varför har elpriset varit så högt?

Det är naturgaseldade kraftverk som sätter priset på europeisk el. När priset på naturgas steg som en följd av Rysslands agerande så följde elpriserna på kontinenten med. Med de förbindelser som finns mellan kontinenten och Norden så innebar det att de höga priserna fördes vidare in på den nordiska marknaden.

Spotpriset (priset som elleverantörer köper in el för) hade under perioder extrema variationer mellan dag och natt. Det innebar att de terminssäkringar som elbolagen gjorde inte fungerade fullt ut och man förlorade pengar. Detta har medförde att elbolagen tvingades höja sina marginaler för att täcka de merkostnader som uppstod.

Varför sjunker elpriset nu?

Elpriset sjunker eftersom naturgasen har blivit billigare. Det är främst tre faktorer som har drivit ned priset på naturgas:

 1. Minskad efterfrågan. När det blir dyrt använder man mindre, det gäller både hushåll och industrier.
 2. En förhållandevis varm höst och vinter 2022/23 gjorde det möjligt att hålla goda lager med naturgas även med den kraftigt minskade tillförseln från Ryssland.
 3. Importen av flytande naturgas till Europa har ökat kraftigt och ny infrastruktur för denna har snabbt kommit på plats.

När de stora prisrörelserna på spotmarknaden minskar kommer elbolagen att kunna sänka sina marginaler mer och mer, vilket sänker priset ytterligare för dig som kund. Vi kommer att ha ett läge då priset på flytande naturgas (LNG) och vädertrender styr börspriset på el.

Det finns naturligtvis alltid möjliga scenarier där utbudstörningar på naturgas, kärnkraftsproducerad el eller extrem kyla kan innebära att priset på el stiger. I ett läge med krig i Europa så ökar också givetvis riskerna. Även om Europas beroende av rysk gas i stort är borta så importerar vi nu mer flytande naturgas. Pris och tillgång på denna kan variera men vi bedömer det ändå som mest sannolikt att vi kommer att slippa så höga prishöjningar som vi sett under 2022.

Ny avtalsform på gång "Vintersäkring"

Är du trots allt orolig för elpriset i vinter så kommer vi att gå ut med ett erbjudande där du som har rörligt elpris, eller har ett elavtal som löper ut inför vintern, kan ”vintersäkra” ditt elpris. Vi har inte detaljerna klara, men håll koll på vår hemsida där det kommer att presenteras.

 • Se över din uppvärmningsform
  I en elvärmd villa som förbrukar 20 000 kWh/år går 90 % av elen till uppvärmning och varmvatten. Olika typer av värmepumpar och fjärrvärme gör att dina energikostnader inte sticker i väg lika mycket. Att sänka inomhustemperaturen med en grad gör också stor skillnad – då minskar du din totala energiförbrukning med 5 %.
 • Kontrollera fönstertätningar och isolering
  Ett välisolerat hus med täta fönster är energieffektivt och minskar uppvärmningskostnaderna.
 • Se över din användning av sådant som kyler och värmer
  Just saker som kyler och värmer är det som i regel drar mest el. Tänk därför över din användning av exempelvis AC, bastu, spabad, eldriven golvvärme och elelement.
 • Använd elen när den är som billigast
  Om du har en timavräknad elmätare och ett rörligt avtal med timpris kan du via planering eller olika appar styra din elanvändning till de tidpunkter under dagen då elpriset är lägre. Sent på kvällen och under natten är elen i regel billigast. Ett tips kan till exempel vara att ladda elbilen då i stället för direkt efter jobbet.
 • Vänd dig till Strängnäs kommuns energirådgivare för fler råd och tips eller läs mer på Energimyndighetens hemsida

Din totala elkostnad består av tre delar: elpris, nätavgift och energiskatt. I dagsläget är elpriset den största delen av totalkostnaden.

 1. Elpris - elhandelskostnaden för din elanvändning. Kort och gott kostnaden för den el som du har använt till dina vitvaror och även när du tittar på tv, lagar mat eller laddar bilen. Det är denna del av elräkningen som påverkas av vilken typ av elavtal du har. 
 2. Nätavgift - elnätskostnad för överföring av el hem till dig via elnätet.
 3. Energiskatt - betalas för varje enskild kilowattimme som du använder.

Om du är osäker på vilket elavtal du har kan du logga in på Mina Sidor eller kolla din senaste elfaktura.

Bild med texten Vardagsvinst - Du vinner, miljön vinner, staden vinner

Välj ett vardagsvänligt elavtal

All el vi säljer är fossilfri. Vi har närproducerad el och el från förnybara källor. Vi är ditt lokala elbolag och vår vinst går tillbaka till din vardag.

Kundservicemedarbetare

Kontakta kundservice

Vi hjälper dig att teckna elavtal, anmäla flytt eller beställa någon av våra tjänster.