Till sidans huvudinnehåll
59/65 (visa lista)
Grässtrå i motljus

Så arbetar vi med hållbar utveckling

Vi på SEVAB Strängnäs Energi skapar tillgänglighet och hållbarhet för dagens och morgondagens Strängnäsbor. Vår vision att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö.

Hållbarhetsarbete är en viktig del av vårt dagliga arbete. Vårt strategiska hållbarhetsarbete tar avstamp i FNs 17 globala mål för hållbar utveckling, liksom i Strängnäs kommuns vision och miljöstrategi med sju fokusområden; Vatten, Transporter, Hållbara måltider, Natur och biologisk mångfald, Energi och klimat, Kretslopp och giftfri miljö samt Bygg och planering.Vi gör vårt hållbarhetsarbete tillgängligt i en hållbarhetsredovisning, "Hållbarhetsåret 2019”. Där får du ta del av hur vi arbetar med de globala målen och med den lokala hållbarheten, de miljömässiga nyckeltalen, den sociala hållbarheten, jämställdhet, mångfald och mycket annat. 

Så arbetar vi med hållbar utveckling!

Läs Hållbarhetsåret 2019

hallbarhetsaret-2019-sevab-1.pdf