Till sidans huvudinnehåll
33/65 (visa lista)

Elpriskompensation även för mars

Regeringen presenterar nu åtgärder för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina. Bland åtgärderna finns bland annat en förlängning av den tidigare presenterade och beslutade elpriskompensationen:

  • Elpriskompensationen förlängs med ytterligare en månad i södra och mellersta Sverige. Kompensationen förlängs med lägre kompensationsnivåer för mars månad i södra och mellersta Sverige, det vill säga i elprisområden tre och fyra, där priserna har ökat mest.

  • Ersättning ges för förbrukning på mellan 400 kWh och 2 000 kWh per månad. Den nedre gränsen sänks jämfört med tidigare kompensation för att även träffa hushåll med lägre elförbrukning.

  • Kompensationen kommer vara mellan 100 kronor och 1 000 kronor och omfatta cirka 2 miljoner hushåll. Kostnaden för åtgärden beräknas till omkring 900 miljoner kronor.

    Läs mer här:
    Regeringens pressmeddelande om åtgärdspaketet
    Regeringens frågor och svar om elpriskompensationen