Till sidans huvudinnehåll
40/65 (visa lista)
Ensam villa med lampor i fönstren på kvällen

SEVAB beviljas bredbandsstöd för utbyggnad av fibernätet på landsbygden

Strax över tre miljoner i PTS-stöd ska gå till tre fiberprojekt på landsbygden, varav ett område är väster om Strängnäs.

SEVAB och EEM har fått strax över 3 miljoner beviljat i bredbandsstöd vilket möjliggör anslutning av cirka 120 fastigheter fördelat på tre områden. 

- Ett stadsnät med stabil uppkoppling är en förutsättning för att vårt moderna samhälle ska fungera. Samhällsviktiga funktioner är i hög utsträckning digitaliserade och det ställer nya krav på stadsnätet säger Ida Elings-Högberg, stadsnätschef på SEVAB. 

Bredbandsstödet delas ut av Post - och telestyrelsen, PTS, som har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. Anslutningarna planeras att genomföras under 2022.