Till sidans huvudinnehåll
Byggbod

Byggvatten

Under tiden en byggnation pågår kan man behöva tillfällig anslutning av vatten för exempelvis vattenförsörjning till en eller flera byggbodar. Här hittar du information om hur du gör för att ansöka om byggvatten.

Vid behov av tillfälligt vatten under byggnation fyller du i och skickar in formuläret Servisanmälan VA nyanslutning tillsammans med en ritning som visar läget för byggbodsplacering. Märk också ut önskad anslutningspunkt och ange hur länge du behöver byggvatten. Anslutningspunkten bestäms i samråd med oss på SEVAB men i de flesta fall kan man använda en redan befintlig anslutningspunkt.

Fastighetsägaren ansvarar för att en vattenledning finns förberedd. Om en förbindelsepunkt för inkoppling av vatten redan finns, kontakta oss i god tid (cirka 3-4 veckor) innan tidpunkt för när du önskar inkoppling av vattnet. Saknas färdig förbindelsepunkt för inkoppling kan ärendet ta längre tid. Dialogen om var inkoppling kan vara lämplig behöver vi ta gemensamt. Kostnaden för byggvatten framgår av VA-taxan.