Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifter för 2020

Anläggningsavgifterna gäller från 1 januari 2020. 

Anläggningsavgift för villafastighet samt flerbostads- och servicefastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms   kr inkl moms   
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om

42 390,43

52 988,04

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df om

42 390,43 52 988,04
c) en avgift per m2 tomtyta om 39,44 49,30
d) en avgift för var och en av de två första lägenheterna om 26 086,90 32 608,63
   d1) en avgift för därpå varje följande lägenhet om 13 044,48 16 305,60
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 6 522,24 8 152,80

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

16 956,79 21 195,99

 

Anläggningsavgift för annan fastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om 58 648,56 73 310,70

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df om

58 648,56 73 310,70
c) en avgift per m2 tomtyta om 39,44 49,30
d) lägenhetsavgift om - -
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 6 522,24 8 152,80

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

23 459,42 29 324,28

Räkna ut din anslutningskostnad

Uträkningen gäller endast enfamiljshus. Bor du i flerfamiljshus ber vi dig kontakta kundservice på telefon 0152-460 50. 

Om din fastighet finns i ett område där dagvatten (regn- och smältvatten) omhändertas via allmänna brunnar och ledningar i gatorna ska du även kryssa i anslutning för dagvatten.
Ange den tomtyta som är registrerad i fastighetsregistret.