Får vi bjuda på en kaka? På sevab.com använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Klicka på bilden för att förstora. 

Edsala-Kalkudden

Området Edsala-Kalkudden är först ut i prioritering när det gäller VA-utbyggnadsplanen i Strängnäs kommun. Preliminär byggstart är år 2018-2019.

Förstudie 2017-2018
Arbetet med förstudien för VA-utbyggnad i området Edsala-Kalkudden går framåt. SEVABs konsult har under hösten/vintern 2017 kartlagt områdets topografi och genomfört inmätningar på plats. Nu pågår sammanställning och beräkning av digitala data för att kunna bedöma vilka tekniska lösningar som passar bäst för området. SEVAB kommer att få förstudien från konsulten tillhanda under våren 2018. Efter genomgång av förstudien fattar vi beslut om hur VA-anläggningen lämpligast utformas för området.

Detaljprojektering och VA-utbyggnad
Efter val av VA-system görs en detaljprojektering och markfrågor med respektive fastighetsägare hanteras. När detaljprojekteringen har godkänts kan byggnation påbörjas. Projektet startar med förstudien och avslutas med att ni som kunder kan ansluta er till den färdiga VA- anläggningen. De olika faserna i projektet illustreras nedan.  När VA-anläggningen är utbyggt kommer Edsala-Kalkudden att tas in i SEVABs allmänna verksamhetsområde. En preliminär tidplan för VA-utbyggnaden presenteras efter att förstudien är genomförd.

Information på hemsidan
SEVAB avser informera om resultatet från förstudien på hemsidan. I nästa skede kommer vi att kontakta fastighetsägare och markägare.

Så ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp under 2017.

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.