Får vi bjuda på en kaka? På sevab.com använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Klicka på bilden för att förstora. 

Edsala-Kalkudden

Området Edsala-Kalkudden är först ut i prioritering när det gäller VA-utbyggnadsplanen i Strängnäs kommun. Preliminär byggstart är år 2018-2019.

Förstudie 2017
Den stora efterfrågan på konsulter inom byggsektorn har förskjutit tidplanen något men nu har SEVABs konsult påbörjat en förstudie för VA-utbyggnad i området Edsala-Kalkudden.  I förstudien kommer den befintliga VA-lösningen i området beskrivas och olika tekniska lösningar för den framtida VA-utbyggnaden utredas. En stor del av förstudien kommer att genomföras genom att beräkna och sammanställa olika digitala data. Utöver det kommer våra konsulter att börja studera områdets topografi och göra inmätningar på plats under hösten. När förstudien är klar fattas beslut om hur VA-systemet lämpligast utformas för området.

Detaljprojektering och VA-utbyggnad
Efter beslut om VA-system kommer detaljprojektering att göras och markfrågor med respektive fastighetsägare hanteras. Efter godkänd detaljprojektering kan byggnation påbörjas. Projektet startar med förstudien och avslutas med att ni som kunder kan ansluta er till det färdiga VA-nätet. De olika faserna i projektet illustreras nedan.  När VA-systemet är utbyggt kommer Edsala-Kalkudden tas in i SEVABs allmänna verksamhetsområde. Efter genomförd förstudie kommer en preliminär tidplan för VA-utbyggnaden att presenteras.

Information på hemsidan
SEVAB avser informera om resultatet från förstudien på hemsidan. I nästa skede kommer SEVAB att kontakta fastighetsägare och markägare.

Så ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp under 2017.

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.