Groparbete i gata

Utbyggnader

Vårt åtagande för utbyggnader i Strängnäs styrs av Vattentjänstlagen. I samarbete med Strängnäs kommun togs strategisk VA-utbyggnadsplan fram under 2015.

En VA-plan är en heltäckande och långsiktig planering som gäller för hela kommunen med syfte att visa vilka områden som har behov av en långsiktig och hållbar VA-försörjning. VA-planen är ett verktyg för att lyfta fram utmaningar och hjälper till att strukturera var, när och i vilken ordning vi ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen.

En arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar på Strängnäs kommun och SEVAB hade mandat av Teknik och Servicenämnden att revidera den tidigare VA-utbyggnadsplanen från 2011. Resultatet blev en tidsplan för utbyggnad av vatten och avlopp i områden som idag har enskilda VA-lösningar. Syftet med arbetet var att att ta fram en kunskapsöversikt i kommunen för att kunna motivera behovet av en kommunal VA-utbyggnad samt prioritering mellan områdena. Beslutsdokumentet från SEVAB´s styrelse hittar du här. Beslutsdokument från kommunfullmäktige hittar du här.

Prioriteringen är kopplad till behovet enligt sjätte paragrafen i Vattentjänstlagen och baseras på miljömässiga förutsättningar för enskilda avlopp, samhällets utveckling samt förutsättningar för en hälsomässigt säker vattenförsörjning. Nedan kan du se de högst prioriterade områdena.

  Antal fastigheter Status
Edsala-Kalkudden 386 Info finns här
Hedlandet 200 Info finns här
Härads-Kumla 100 Info finns här
Logarn-Västervik + Kråkvilan 163

Info finns här

 

 

Utbyggnadsbroschyr Vatten och Avlopp

Broschyr

Ska din fastighet anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet? Här kan du läsa om processen.

en röd villa vid vattnet.

Så ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Ikon för priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.