arbetare i en grävd grop.

Utbyggnader

Vårt åtagande för utbyggnader i Strängnäs styrs av Vattentjänstlagen. I samarbete med Strängnäs kommun håller vi på att ta fram en strategisk VA-plan med syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen.

En VA-plan är en heltäckande och långsiktig planering som gäller för hela kommunen med syfte att visa vilka områden som har behov av en långsiktig och hållbar VA-försörjning. VA-planen är ett verktyg för att lyfta fram utmaningar och hjälper till att strukturera var, när och i vilken ordning vi ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen.

En arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar på Strängnäs kommun och SEVAB har av Teknik och Servicenämnden getts mandat att revidera den befintliga VA-utbyggnadsplanen, dvs en tidsplan för utbyggnad av vatten och avlopp i omvandlingsområden. Syftet har varit att ta fram en kunskapsöversikt över omvandlingsområden i kommunen för att kunna motivera prioriteringar samt underlätta framtida revideringar.

Prioriteringen är kopplad till behovet enligt 6§ i Vattentjänstlagen och baseras på miljömässiga förutsättningar för enskilda avlopp, samhällets utveckling samt förutsättningar för en hälsomässigt säker vattenförsörjning.  Nedan kan ni se de högst prioriterade områdena.

  Antal fastigheter Preliminär byggstart
Edsala-Kalkudden 386 2018
Hedlandet 200 2020
Härads-Kumla 52 2021
Logarn-Västervik + Kråkvilan 163

Va-utredning om möjlig lösning genomförs
under 2016. Byggs efter 2021.

 

 

karta över Djupvik Storudden.

Djupvik-Storudden

Här ger vi dig information med status om utbyggnaden av vatten och avlopp i Djupvik-Storudden.

karta över edsala klalkudden.

Edsala-Kalkudden

Området Edsala-Kalkudden är först ut i fastslagen prioritering i Strängnäs kommuns VA-utbyggnadsplan. Preliminär byggstart har tidigare angivits till år 2018- 2019.

en röd villa vid vattnet.

Så ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp under 2017.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.