Arbetsområde är markerat i kartan med gul färg.

Solvägen, Tosterö

Nu inleds ett arbete med att byta ut vatten- och avloppsledningar i Solvägen. Arbetet beräknas pågå i sex månader och vara klart i oktober.

Arbetet som utförs av Svevia AB påbörjas under vecka 17 och är beräknat att vara klart i oktober 2021.

Trafikstörningar i samband med arbetet
Det kommer att bli störningar i trafik och framkomlighet till fastigheter under arbetet.

Befintliga VA-anslutningar till fastigheter (serviser) som ska anslutas mot de nya ledningarna ligger generellt i fastigheternas infarter. Därav kan vi behöva blockera, eller stänga av dessa under en eller ett par dagar. Även trafiken på berörda vägar kommer att behöva stängas av för biltrafik etappvis då VA-schaktet upptar en stor del av vägbredden.

Information vid vägavstängning
Trafiken kommer att dirigeras om med vägskyltar samt information från entreprenörens personal på plats.

Vattenavstängningar
Under arbetet måste vi stänga av vattnet hos vissa kunder. De som berörs av avstängningen kommer att få information innan det sker.