Karta över Hedlandet

Arbetsområdet är gulmarkerad vägsträcka på kartan.

Anläggande av VA- och elledningar vid Hedlandet

Planering inför byggandet av nya VA- och elledningar pågår för Hedlandet. I början av september 2019 påbörjas arbetet med att anpassa ledningsnätet för den kommande byggnationen.

Vid pågående markarbete kommer trafiken att ledas om med skyltning till en provisorisk byggväg. Under begränsad tid kommer infarten till din fastighet att vara blockerad.  Vi kommer anstränga oss att i samråd med er fastighetsägare lösa detta på smidigaste sätt. 

Vår entreprenör för arbetet är Tuna Entreprenad.

Tidplan
Arbetet påbörjas v. 36 beräknas vara klart i mitten av november 2019.