Eskilstuna Energi och Miljö och SEVAB Strängnäs Energi stannar kvar i samarbetet Fibra

Eskilstuna Energi och Miljö och SEVAB Strängnäs Energi väljer att fortsätta samarbetet inom Fibra. Det innebär att båda bolagen behåller Fibra som kommunikationsoperatör för stadsnäten i Eskilstuna och Strängnäs.

Sedan början av 2018 har Eskilstuna Energi och Miljö och SEVAB Strängnäs Energi fört diskussioner kring samarbetet Fibra. I februari framförde bolagen att det kunde bli aktuellt att lämna Fibra.

-      Den ekonomiska utväxlingen har inte varit tillräckligt hög. Dock efter fortsatt dialog ägarna emellan kan vi nu se att det finns möjlighet till ökad lönsamhet. Vi väljer därför att fortsätta samarbetet, säger Mats-Erik Olofsson, vd på det gemensamma driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

 

Bakgrund - om Fibra
Stadsnätsbolaget Fibra lanserades i mars 2015. Syftet var att driva och utveckla stadsnäten i Västerås, Eskilstuna, Hallstahammar, Arboga och Strängnäs på uppdrag av nätägarna Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, Arboga kommun, Hallstahammar kommun och SEVAB Strängnäs Energi.