""

SEVABs elnät nyckelfaktor för Amazons etablering

Amazon Web Services, AWS, satsning i Eskilstuna logistikpark kommer att ge positiva ringar på vattnet för en hel region. En viktig faktor för etableringen är SEVAB Strängnäs Energis nya transformatorstation i Kjula som har stor kapacitet och garanterar en säker elförsörjning.

AWS ska bygga serverhallar i logistikparken i Kjula. Anläggningen sätts i drift under 2018 och har stort behov av elenergi. Det ställer förstås höga krav på elnätet, som i Kjula ägs av SEVAB.

- Vi garanterar en säker elförsörjning. Den nya transformatorstationen kan byggas ut vid behov, i takt med att logistikparken växer. Det betyder att SEVAB kan serva fler tillkommande kunder utan att behöva göra stora investeringar, säger elnätschef Kjell Andersson.

Omfattningen på etableringen gör dock att det krävs ytterligare resurser.

- Det här är så stort att vi även är beroende av att Vattenfall, som är regionnätsägare, genomför förstärkningar i regionnätet. Vi har dessutom initierat diskussioner med Svenska Kraftnät som är stamnätsägare för att säkerställa kraftförsörjningen på sikt i en mycket expansiv region, säger Kjell Andersson.

AWS etablering kommer att ge betydande tillskott till SEVAB i form av elnätsavgifter.

- Eftersom AWS verksamhet är starkt elberoende så kommer den att ge stora intäkter till SEVAB, vilket gynnar alla SEVABs elnätskunder, säger Kjell Andersson.

Satsningarna i Eskilstuna logistikpark leder även till fler uppdrag för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Expansionen ökar behovet av bland annat vatten och avlopp, värmelösningar, stadsnät och återvinning.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Kjell Andersson, elnätschef på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

Telefonnummer 016-10 65 01