Missfärgat vatten i Strängnäs

Stora delar av Strängnäs har nu under fredagen fått missfärgat vatten i kranen. Nedan förklarar vi vad som hänt och varför vattnet kan bli missfärgat.

I samband med ett utbyggnadsprojekt i Eldsundsviken skedde ett stort oförutsett vattenuttag. Detta har föranlett att det förekommer missfärgat vatten i stora delar av Strängnäs. Beroende på förbrukningsmönster är det svårt att förutsäga vilka adresser som kan komma att drabbas.

I länken nedan kan du läsa vad missfärgningen av vattnet beror på.

Missfärgat vatten kommer ur vattenkran

Varför är vattnet brunt/gult?

Du kanske har varit med om att vattnet som kommer ur kranen inte alls ser ut som förväntat, det vill säga friskt och klart. Här förklarar vi varför vattnet ibland kan vara missfärgat när det kommer ur kranen.