Fjärrvärmeavbrott i Åkers Styckebruk 1/6 kl. 22.00-05.00

Onsdag 1/6 kl. 22.00-05.00 behöver vi stänga av värme och varmvatten för våra fjärrvärmekunder i Åkers Styckebruk på grund av reparations/underhållsarbeten på fjärrvärmenätet. Varmvattnet försvinner men kallvattnet kommer inte att påverkas.