Projekt om effektoptimering för en hållbar energiomställning

Mälardalen är en av de stora tillväxtregionerna, många vill bo och etablera företag här. Vi ser en ökad elanvändning vilket kan leda till brist på överföringskapacitet. Hösten 2020 startades ett projekt som tillsammans med våra företag ska hitta lösningar på hur vi kan använda el på ett hållbart sätt för att möjliggöra nya etableringar och möta ett ökat behov av el.

För ett energi- och resurseffektivt samhälle behövs samverkan mellan energiproduktion, energidistribution och energianvändare. Projektet Effektoptimering Eskilstuna arbetar med att föra samman aktörerna för att skapa miljönytta.

Tillsammans med befintliga och nya företag vill vi skapa förutsättningar för en grön omställning och tillväxt i mälardalsområdet. Vi tittar därför på vad vi kan göra lokalt, här och nu, för att kapa effekttopparna i elnätet.

 

För att lösa problemen med begränsad överföringskapacitet är efterfrågeflexibilitet, där energianvändare anpassar sin elanvändning efter hur belastningen på elnätet ser ut, en lösning. Ett annat sätt att frigöra kapacitet är att sluta avtal med energianvändare som har egen reservkraft att starta upp de timmar under året då elnätet är hårt belastat.

 

Projektet om effektoptimering leds av Linda Werther Öhling och är ett delprojekt i verksamheten Energy Evolution Center. I projektet samverkar SEVAB Strängnäs Energi och Eskilstuna Energi och Miljö med Mälardalens Högskola, Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering.

 

Bakgrundsfakta

  • Syftet med projektet är att möjliggöra nya etableringar och möta ett ökat behov av el inom ramen för tillgängligt effektutrymme.  
  • Projektet utreder hur omfattande problemet med effektbrist kan bli. Därefter tas en handlingsplan fram som ska bestå av konkreta förslag för att prova efterfrågeflexibilitet och andra relevanta lösningar.
  • Projektet ska skapa förutsättningar för energianvändare att agera hållbart genom att de anpassar sin energianvändning. 

 

Elledningar i soluppgång

Sveriges ökade energiförbrukning bidrar till ökat elbehov

Vad önskar vi? Hållbarhet i samhället. Hur når vi hållbarhet? Elektrifiering! Såklart är det inte så lätt. Men ofta framställs det som att elektrifieringen är lösningen. Att så länge industrin, fordonsflottan och det mesta elektrifieras så minskar utsläppen, vilket är vår största utmaning.

Barn håller vuxen i handen

Bli en elnätshjälte, du också!

Kapacitetsfrågan kan kännas både svår att förstå – och att göra något åt. Men faktum är att vi alla behöver samarbeta för att vårt elnät ska må bra och leverera det vi behöver. Här tipsar vi om hur du kan hjälpa till.

Frågetecken i glödlampa

Frågor och svar om kapacitetsbrist

Vad är kapacitetsbrist och hur uppstår det? Här får du svar på frågor om kapacitetsfrågan i samhället!