Nu påbörjar vi nästa etapp med byten av elmätare

Nu påbörjar vi nästa etapp i Strängnäs kommun och samtliga elmätare beräknas vara bytta till årsskiftet. I dagarna har de första kunderna i etappen fått ett brev från SEVAB där vi bland annat informerar om att vi har anlitat Eltel Networks AB för att genomföra mätarbytet.

Cirka två veckor innan mätarbytet får du som kund brev från Eltel med ett förslag på tid för bytet. Kunder som har elmätaren inne eller i annat stängt utrymme behöver vara hemma under mätarbytet. I brevet från Eltel finns också information om hur man byter tid om den bokade tiden inte passar.  

Vi kommer läsa av elmätaren innan mätarbytet och även dokumentera mätarplatsen. Fastighetsägaren ansvarar för att mätarplatsen (där elmätaren är placerad) är godkänd och vi ansvarar för och äger elmätaren. När vi byter mätare blir det ett kortvarigt elavbrott på cirka 15 minuter.

För att kunderna ska känna sig trygga är alla montörer utrustade med ID-kort märkta med både Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös samt Eltels logotyper.

En Eltels montör

Byte av elmätare

Hösten 2021 börjar vi nästa etapp med att byta ut alla elmätare. Arbetet sker i flera etapper och vi hör av oss till dig när det är din tur.

Elmätare med förklaring av funktion

Den nya elmätaren

Den nya elmätaren kan avläsas och styras av oss via fjärranslutning och den inbyggda brytaren kan slås av eller på via tryckknapp.

Inför mätarbytet

Om din elmätare sitter inomhus eller i annat stängt utrymme behöver du eller en annan vuxen vara hemma vid mätarbytet. Sitter mätaren utomhus behöver du inte vara hemma, men se till att den är tillgänglig när vi kommer. Vid bytet blir det ett kortvarigt elavbrott på cirka 15 minuter.