Kampanj för att minska förbrukningen av vatten

Vattenbrist, kapacitetsbrist och klimatförändringar tillsammans med globala krav, till exempel Agenda 2030, gör att vi behöver tänka på att använda vatten på ett hållbart sätt. Nu startar en nationell kampanj som ska få oss att värdera vattnet högre.

Gemensamt ansvar för vattenförbrukningen

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel. Det är budskapet i en nationell kampanj där vi tillsammans med ett 100-tal VA-organisationer deltar. Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion kräver vatten. Målet är att vi genom tips på hur man kan spara på vattnet ska få stopp på onödigt slöseri och på så sätt få ner förbrukningen av vattnet.

Också ett globalt ansvar

- Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs. Till det kommer klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030, vilket gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt. Det här är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet ”Rent vatten och sanitet för alla”, säger vår VA-chef, Admir Ibrisevic.

Flicka som ser ut över vatten

Det allra viktigaste vi har.

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom enkla medel kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Illustrerad kran med vattendroppe

8 tips på hållbar vattenanvändning

När värmen slår till under försommaren går det åt extra mycket vatten, speciellt i trädgården. Det är viktigt att inte slösa på vattnet, både för att det ska räcka till och av hållbarhetsskäl.

Barn vattnar rabatt med kanna

Minska vattenförbrukningen i din trädgård

Det går åt mycket vatten i trädgården när värmen slår till på försommaren. Såhär utnyttjar du vattnet smart och behåller trädgården fin.

en kran som står och droppaar vatten.

Så undviker du vattenläckage

Vill du undvika vattenläckage? Här kan du läsa mer om hur du går till väga.