Miljömärk ditt elavtal med en miljömedveten trettioåring

Kan verkligen ditt val av elavtal påverka laxens lek? Svaret är ja! I 30 år har Bra Miljöval värnat om den biologiska mångfalden och människors hälsa, minskat energianvändningen och skyndat på övergången till förnybara energikällor.

Genom att lägga till Bra Miljöval till ditt elavtal är du en del av lösningen och bidrar också till Naturskyddsföreningens viktiga arbete.

Händer i vatten som håller ett grodyngel

Miljömärk ditt elavtal med Bra Miljöval

Lägg till Bra Miljöval till ditt elavtal och få el som är producerad från förnybara källor som vatten-, vind- eller biokraft.