Vi ansluter Sveriges största solcellspark till elnätet

I mitten av augusti påbörjade SEVAB arbete med att lägga ner elledningar för att kunna transportera producerad el från den nya solcellsparken i Härad. Arbetet sker etappvis och påverkade inledningsvis trafiken på Eskilstunavägen väster ut från Genvägen.

Solcellsparken som sträcker sig längs gamla E3 mellan Strängnäs och Härad, blir den största i Sverige. Parken kommer att bestå av ca 50 000 solpaneler vars effekt ska uppgå till 17,5 megawatt.