Prisförändringar 2021

Nedan följer information om pris- och taxeförändringar som sker vid årsskiftet inom våra verksamhetsområden.

Fjärrvärme

Ingen prisförändring vid årsskiftet. Vi kommer att analysera vår prissättning under 2021, vilket kan medföra prisjusteringar vid senare tillfälle under året.

Elnät

För att kunna fortsätta hålla hög leveranssäkerhet och samtidigt bygga ut elnätet krävs investeringar. Vi står dessutom inför ett teknikskifte som kräver investeringar i styrning, övervakning, fellokalisering, ny generation mätare och mätvärdesinsamling. Elnätsavgiften höjs därför med två procent.

Vatten och avlopp

Brukningstaxan för VA höjs med 3,5 procent. Höjningen beror på investeringar samt förnyelse av ledningsnätet.

Anläggningsavgiften höjs även den med 3,5 procent. Den föreslagna höjningen motiveras främst av den förväntade låga täckningsgraden för VA-utbyggnaden i olika områden. Att successivt höja anläggningsavgifter speglar delvis kostnadsutvecklingen, förbättrar täckningsgraden för utbyggnaden samt bidrar till att undvika kraftiga prishöjningar längre fram i tiden.

Återvinning

Taxan oförändrad.