Människa som stänger av en vattenkran

Dags att tänka vattensmart!

Låga grundvattennivåer, sparsamt med nederbörd och erfarenhet från förra årets varma sommar gör att vi måste minska på onödig vattenanvändning.

Supervärmen slog till redan i maj förra året och då sköt vattenförbrukningen i höjden. När alla ville duscha, vattna gräsmattan och fylla sina pooler gav det effekttoppar som gjorde att vi inte hann producera och distribuera dricksvatten i den omfattning som det förbrukades.

Den kraftigt ökande förbrukningen var ett problem i hela landet men inte det enda problemet. På många ställen var dessutom grundvattennivåerna väldigt låga.

Vi är lyckligt lottade

I Strängnäs har vi bra förutsättningar, eftersom vårt kommunala dricksvatten produceras av ytvatten. Vi är med andra ord inte lika sårbara som många andra kommuner är vid låga grundvattennivåer.

Dricksvattenproduktionen går till på så sätt att man tar vatten antingen från yt- eller grundvatten. I Strängnäs produceras dricksvattnet av Stockholm Vatten och Avfall. Det så kallade råvattnet tas från Mälaren på mellan 5-35 meters djup. Det silas och behandlas därefter i vattenverket för att slutligen efter noggrann kontroll levereras enligt Livsmedelsverkets krav via en 3,5 mil lång ledning till oss Strängnäsbor.

De vattenverk som inte har möjlighet till att använda ytvatten för sin produktion av dricksvatten är beroende av det naturligt bildade grundvatten som finns tillgängligt. Därför ökar risken för vattenbrist, när grundvattennivåerna är låga för dem som försörjs av dessa.

Vårt uppdrag som VA-huvudman

Är man ansluten till det kommunala vattnet så är god tillgång till rent dricksvatten en själklarhet. Som VA-huvudman i Strängnäs ska vi leverera kvalitetssäkrat vatten för hushållsändamål till anslutna fastigheter. Dock ingår inte i vårt uppdrag att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster utöver det som krävs för hushållets normala behov vad gäller såväl kvalitet som kvantitet. Vi kan inte garantera att ett visst vattentryck alltid upprätthålls eller att en viss vattenmängd alltid kan levereras.

Vi måste tänka vattensmart

När naturen ställer oss inför prövningar är det våra vanor och beteenden som vi kan påverka. Vid begränsad vattentillgång är alla inom VA-kollektivet skyldiga att minska sin vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar. Vi måste börja tänka på hur vi använder vårt dricksvatten. För att undvika bevattningsförbud är det nödvändigt att alla minskar på den onödiga vattenanvändningen. Det är inte bara nu det gäller. Goda vattenvanor är viktigt året runt.

Använd vattnet smart

  • Duscha istället för att bada och stäng av vattnet när du tvålar/schamponerar dig.
  • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
  • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
  • Ställ en tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
  • Samla regnvatten i en tunna under stupröret, använd det uppsamlade vattnet för bevattning i trädgården.

 

Bra att veta:
  • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
  • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
  • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.