Arbete på VA-nätet i Härad

Flera åtgärder planeras för att förbättra vattenkvaliteten i Härad. Dessa föregås av utredning kring statusen på det befintliga systemet.

Just nu pågår förberedande åtgärder och underhållsarbeten inför de större projekt som är planerade att genomföras i Härad.

Här finns info om detta www.sevab.com/privat/vatten-avlopp/aktuella-va-arbeten/harad/

Bland annat håller vi på och inventerar och kartlägger alla ventiler som finns på nätet. Ledningsnätet i Härad har uppnått teknisk livslängd. Därför undersöker vi också ledningarnas kapacitet och hållbarhet.

Under arbetet måste vi stänga av vattnet hos vissa kunder. De som berörs av avstängningen informeras innan. Information om avbrottet läggs också upp på vår driftsida sevab.com/driftinformation

Fler än de vi aviserat kan dock märka av vårt arbete i form av missfärgning på vattnet. Hur många som drabbas vid varje avstängning har vi mycket svårt att bedöma i förväg. Vi förklarar här vad missfärgningen beror på och vad man bör tänka på.

Missfärgat vatten
Vattnet kan bli missfärgat av olika orsaker. Vanligt förekommande efter att vattnet stängts av är att vattnet är missfärgat när det sätts på igen. När trycket i ledningen förändras så lossar små partiklar av järnoxid, dvs. rost från ledningarna som följer med vattnet. Missfärgningen kan vara alltifrån brun till ljust gul. Eftersom vattnet kan ta olika vägar i ledningsnätet, beroende på olika förbrukningsmönster, kan även fastigheter långt från själva rostsläppet också drabbas av missfärgat vatten.

När vi av någon anledning har stängt av vattnet så spolar vi igenom huvudledningarna för att vattnet snabbare ska klarna igen. Bäst effekt blir det om även de som drabbats av missfärgat vatten också låter vattnet spola genom en eller flera kranar i fastigheten. När vattnet är missfärgat bör man undvika att tvätta ljus tvätt för att undvika missfärgning av tvätten.