Tack för att du sorterar!

Den 1 oktober införde SEVAB nya regler om sortering vid återvinningscentralerna Kvitten och Läggesta.

- Förändringarna har gett snabb effekt. På bara några veckor hade det brännbara avfallet minskat med 40 procent, säger Vesa Hiltula, återvinningschef.

Varje vecka vägs det avfall som lämnas in på återvinningscentralerna. En jämförelse mellan en genomsnittlig vecka i september och en vecka i oktober visade att det brännbara avfallet hade minskat med 60 ton för Strängnäs och Eskilstuna sammantaget. Det motsvarar en minskning på 40 procent. De genomförda förändringarna har alltså gett stor effekt.

Tidigare plockanalyser har visat att cirka 70 procent av det som hamnar i "Brännbart" inte ska vara där. Allt material har ett värde, men bara om det blir rätt sorterat. 

- Vi på SEVAB har en vision om att allt material som kan återvinnas ska återvinnas. Vårt första mål var att minska det brännbara avfallet på återvinningscentralerna med 30 procent fram till årsskiftet. Det målet är nu uppnått med råge, säger Vesa Hiltula.