Ändrade elnätspriser från och med den 1 oktober

Vi arbetar ständigt för att stärka, förvalta och utveckla elnätet. Vårt uppdrag är utöver att säkerställa elleverans att rusta näten för framtiden - och det kräver nödvändiga investeringar.

SEVAB höjer elnätspriserna med 7 procent från och med den 1 oktober. Trots höjningen har SEVAB relativt låga elnätspriser, jämfört med landets övriga elnätsområden.

Näten står inför ett teknikskifte som kräver investeringar i styrning, övervakning och fellokalisering som i sin tur för med sig en helt ny kommunikationsinfrastruktur. Dessa investeringar kostar mycket pengar för alla elnätsbolag, men är nödvändiga för att kunna modernisera näten.

 

Vad innebär höjningen?
Höjningen motsvarar:
2 kr/månad för en lägenhet med förbrukning på 2 000 kWh (16A).
28 kr/månad för en villa med förbrukning på 5 000 kWh (16A).
103 kr/månad för en villa med elvärme, med förbrukning på 20 000 kWh (20A).