Samråd för förnyat tillstånd för Strängnäs reningsverk

SEVAB planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt drift av avloppsreningsverket i Strängnäs. Det här samrådet är en komplettering till det som hölls i samma ärende i juni 2016.

Du som bor eller har en verksamhet i närområdet har möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor om verksamheten och dess miljöpåverkan i ett så kallat samråd innan en tillståndsansökan enligt miljöbalken lämnas in.

Det här samrådet är en komplettering till det som hölls i samma ärende i juni 2016. Syftet med ett nytt samråd är att uppfylla de lagkrav på avgränsningssamråd som har börjat gälla 2018. Det behövs också för att vissa förändringar planeras jämfört med vad SEVAB redovisade i samrådsunderlaget år 2016. Det är inte längre aktuellt med borttransport av icke stabiliserat slam, utan en ny rötkammare kommer att byggas vid reningsverket för att ersätta den äldre som är tagen ur drift.

Samrådsunderlaget, som har tagits fram av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB som sköter driften av Strängnäs avloppsreningsverk, innehåller uppgifter om verksamheten vid Strängnäs avloppsreningsverk och en beskrivning av den miljöpåverkan som kan förutses.

Samrådsunderlaget kan du antingen läsa här, beställa via e-post kundservice@sevab.com eller hämta på vårt kundcenter på Dammvägen 12a i Strängnäs.

Synpunkter kan skickas in senast den 7 maj 2018 via e-post till kundservice@sevab.com eller till adressen:

Tillstånd SARV SEVAB

Box 32

645 21 Strängnäs

Du som har lämnat synpunkter 2016 behöver inte lämna samma synpunkter igen. De finns kvar hos oss.

Har du frågor är du välkommen att skicka e-post eller ringa till:
Ann-Christin på: ann-christin.abrahamsson@esem.se, telefon 016-10 61 83.