Samråd för utökat tillstånd på Kvitten Återvinningscentral

SEVAB ska ansöka om ett ändringstillstånd för lagring av farligt avfall på Kvitten. Innan en tillståndsansökan kan lämnas in har du som bor eller har en verksamhet i närområdet möjlighet att lämna in eventuella synpunkter, så kallat samråd, enligt miljöbalkens bestämmelser.

Kvitten ÅVC är i dag mottagningsstation för farligt avfall från hushållen i Strängnäs. Då mängderna farligt avfall i samhället har ökat behöver avfallsanläggningen Kvitten möjlighet att lagra större mängder av farligt avfall från hushåll. Lagringsmängden vill också höjas för att kunna hjälpa företag med farligt avfall då de idag hänvisas till Lilla Nyby i Eskilstuna. På så sätt kan transporterna också minska. 

För avfallsanläggningen Kvitten på Fastighet Strängnäs 2:1 i Strängnäs kommun finns tillstånd, beslutat 2001-05-29 dnr 242-30-2000 enligt miljöbalken, till sortering, omlastning, mellanlagring, biologisk behandling och deponering av annat avfall än farligt avfall samt mottagning, omlastning och mellanlagring av farligt avfall. Tillståndet omfattar mellanlagring av högst 7 ton farligt avfall vid ett och samma tillfälle. 

Samrådsunderlaget, som har tagits fram av SEVAB, innehåller uppgifter om den befintliga verksamheten vid Kvitten återvinningscentral och den planerade utökningen av lagringsmängden för farligt avfall, samt en beskrivning av den miljöpåverkan som kan förutses.

Underlaget för ansökan kan du antingen läsa här, beställa via e-post kundservice@sevab.com eller hämta i vår Kundservice på Dammvägen 12a i Strängnäs.

Synpunkter ska skickas in senast den 1 maj via e-post till kundservice@sevab.com eller till:

Tillstånd Kvitten

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

631 86 Eskilstuna

Har du frågor är du välkommen att skicka e-post till vår kontaktperson Pär på par.ekhamre@esem.se.