Ny renhållningstaxa 2018

Den 18 december beslutade kommunfullmäktige om en ny renhållningstaxa som börjar gälla från och med 1 januari 2018. Här kan du läsa om några av de förädringar som sker.

Färgsorteringen finns med som en del av den nya taxan. De en- och tvåbostadshus som väljer att inte sortera alls kommer att få ett abonnemang för Osorterat avfall som då innefattar en miljöavgift på 3000 och uppåt beroende på kärlstorlek.

Avgiften för boende på Ringsö är numera densamma som för övriga en- och tvåfamiljshus. Det innebär en sänkning av den fasta avgiften för Ringsö-borna, dock ingår inte längre grovavfallshämtning i den avgiften.

Grovavfallscontainer finns inte längre med som en del av taxan. Tjänsten kommer att finnas kvar men priserna kommer att ändras.

140-liters kärl en kommer succesivt under året att tas bort och ersättas med 190-liters kärl. Anledningen är att de inte fungerar med våra sopbilar. Kärlen är instabila och faller lätt omkull vid tömning. Det innebär att du som idag har ett abonnemang för 140 liter kommer att faktureras för ett 190 liter så snart ditt kärl bytts ut.

För slamtömning gäller en ny arbetsmiljöavgift för dragmeter. I den ordinarie avgiften ingår 1-10 dragmeter, därefter sker en debitering beroende på hur många meter det är mellan slambilen och slambrunnen. De som har lock till sin brunn som väger mer än 25 kg kommer att debiteras en arbetsmiljöavgift på 300 kr.

Här kan du se en sammanfattning av de vanligaste priserna för återvinning.

Se hela renhållningstaxan

Här kan du ladda ner och läsa den fullständiga renhållningstaxan 2020.