ett glas med vatten.

Inga restriktioner för det kommunala vattnet

Många har frågor om vad som gäller i Strängnäs med anledning av de låga grundvattennivåerna i hela landet. Bedömningen är att vi än så länge inte behöver införa några restriktioner för det kommunala vattnet men utvecklingen fortsätter att bevakas.

-          För vår del behöver vi inte införa restriktioner för det kommunala vattnet, men generellt måste vi alla börja tänka på hur vi använder vattnet. Finns det andra bevattningsalternativ än dricksvatten så bör vi använda dem, säger vår VA-chef Admir Ibrisevic.

Grundvattenbrist har på många håll medfört förbud av kranvattenanvändning för att fylla pooler, vattna trädgården eller tvätta bilen med slang. Det kommunala vattnet i Strängnäs levereras från Norsborgs vattenverk som tar sitt råvatten från Mälaren. Stockholm Vatten och Avfall som äger Norsborgs vattenverk har bedömt att de inte behöver gå ut med några restriktioner vid tillfället.

Vatten från egen brunn

Har du egen brunn och frågor om ditt vatten så hänvisar vi till Strängnäs kommun, tel. 0152-291 00Tips på hur du kan spara på vattnet hittar du på Strängnäs kommuns hemsida.

I Eskilstuna-Kuriren den 22 maj fanns en artikel om de låga grundvattennivåerna. Här kan du läsa hela artikeln.