Östabadet.

Östabadet i Stallarholmen öppet igen

De senaste vattenproverna från Östabadet i Stallarholmen visar ett positivt resultat och vattnet är tjänligt igen. Avrådan från bad gäller ej längre. Tidigare i sommar avrådde kommunen från bad under en period på grund av att en avloppsledning sprungit läck och orenat avloppsvatten runnit ut i marken intill badplatsen.

Uppdatering 2017-07-17
Östabadet är nu öppet för bad igen. De senaste vattenproverna visar ett positivt resultat. Vattnet är tjänligt igen och avrådan från bad gäller ej längre.

Uppdatering 2017-07-10
Fortsatt badstopp gäller vid Östabadet efter en första provtagning av vattnet. Läs mer på Strängnäs kommuns hemsida.

Uppdatering 2017-07-06
Läckan är nu stoppad och återställningsarbete pågår.

Det är Miljökontoret på Strängnäs kommun som ansvarar för kommunala badplatser. Miljökontoret har tagit vattenprover som beräknas vara klara i början av vecka 28.

Avrådan från bad vid Östabadet gäller tills Miljökontoret ger klartecken att vattenproverna som tagits är godkända.

Har du frågor om vattenprover eller om den kommunala badplatsen är du välkommen att kontakta Miljökontoret på telefon 0152-292 82.

Gällande privata badplatser ansvarar fastighetsägaren för eventuell provtagning och frågor kring detta hänvisas till Miljökontoret.

Information om läckan uppdateras löpande på vår sida för Driftinformation