Missfärgat vatten på Tosterö avhjälpt

Efter spolning av ledningsnätet är felet med det missfärgade vattnet nu avhjälpt.

UPPDATERING 13/10, Kl. 14:18

Vi har spolat ledningsnätet och det ska nu vara klart vatten i ledningarna. Vi avslutade för en liten stund sedan ärendet på vår driftstörningssida.

I hushållets egna kranar kan vattnet däremot till en början vara missfärgat beroende på när dessa genomspolats sist. Låt i så fall vattnet spola i en kran, gärna så nära vattenmätaren som möjligt.

------------

Vattnet kan bli missfärgat när det sker hastighets- eller riktningsförändringar på vattnet, beroende på hur förbrukningen ser ut i området.

Det är partiklar som gör vattnet missfärgat, främst så kallad järnoxid (rost). Rost och/eller annat sedimenterat material finns alltid i ledningarna men släpper när trycket förändras i samband med läckor, reparation eller underhåll av ledningsnätet. Ledningsnätet är rundgående under mark, och därför kan även boende långt från drabbas av missfärgat vatten.

Vi rekommenderar att man inte dricker vattnet så länge det är missfärgat oavsett om färgen beror på en vattenläcka eller reperation- och underhållsarbete. Spola vattnet tills det är klart igen och med fördel så nära vattenmätaren som möjligt.