""

Vi förstärker elnätet - grävarbete i centrala Strängnäs

Under vecka 22 påbörjar SEVAB ett grävarbete för att förstärka elnätet i centrala delar av Strängnäs. På vissa sträckor i området kommer trafiken att dirigeras om eller begränsas. Arbetet beräknas vara färdigt i september.

För att kunna garantera en trygg elförsörjning även i framtiden bygger vi nu ut elnätet i Strängnäs. Grävarbetet sker etappvis och innebär att framkomligheten tillfälligt kan vara begränsad. Vi ber om överseende med det.

Kartan visar var grävarbetet kommer att pågå.