""

Lämna din fallfrukt på återvinningscentralerna

Har du en trädgård med mer frukt än du behöver? På återvinningscentralerna Kvitten och Läggesta kan du gratis lämna in din fallfrukt som sedan omvandlas till jord.

Många har nappat på möjligheten att låta sin gamla frukt ingå i ett kretslopp och lämnar sin fallfrukt som trädgårdsavfall på återvinningscentralerna Kvitten och Läggesta. Man kan även lägga fallfrukten i den bruna trädgårdsavfallstunnan. Det går bra att lämna fallfrukt på återvinningscentralerna året runt och till nästa år har fallfrukten förvandlats till jord.

– Förra året fick vi in flera ton fallfrukt på återvinningscentralerna, säger Kent Briby, produktionschef på Återvinning. 
– Eftersom det verkar vara ett fruktår i år så blir nog siffran högre. Vi hoppas frukten kommer till nytta och det bästa för miljön är alltid att vi äter upp vår frukt och mat. Men när det inte är möjligt är det näst bästa att lämna in det så vi kan förvandla det till jord, säger Kent Briby.