Delta i undersökning om vår nya hemsida

Delta i undersökning om vår nya hemsida

Vi undrar därför om du skulle vilja delta i en fokusgrupp som får testa och utvärdera den nya hemsidan. Fokusgruppen träffas torsdagen den 8 december kl 16.30 i Strängnäs. Plats meddelas senare.

Under 1,5 timme får du och övriga deltagare klicka er runt på hemsidan och söka efter olika typer av innehåll och information. Under en efterföljande gruppdiskussion får du sedan möjlighet att utvärdera hemsidan och berätta vad du eventuellt skulle vilja ändra på. Gruppsamtalet spelas in, men kommer inte att användas i annat syfte än som analysunderlag för eventuella ändringar.

Vi bjuder på kaffe/te och en smörgås. Dessutom får du fyra biobiljetter som tack för din insats.

Vi är noga med att få en så representativ grupp som möjligt och efter att anmälningstiden gått ut kommer vi att kontakta samtliga intressenter med besked om deltagande.

Om du inte har möjlighet att delta får du gärna tipsa vänner och bekanta.

Om du har några frågor kring undersökningen eller ditt eventuella deltagande är du välkommen att kontakta oss på marknad@sevab.com.