Arbete med ledningsgator på Fogdö

Just nu arbetar vi med att röja totalt fyra mil ledningsgator på Fogdö. Arbetet är en del i vårt löpande arbete för att trygga elleveransen. Vi tar bort träd och grenar för att de inte skall komma i kontakt med elledningarna.
Samtliga fastighetsägare invid en luftledning har fått information om det pågående arbetet.

Röjningsarbetet inleddes den 9 maj och beräknas pågå i cirka åtta veckor.