SEVAB satsar på miljöarbetet

SEVAB Strängnäs Energi AB med dotterbolag är sedan 16 december 2014 ISO 14001-certifierade. Arbetet med att ISO 14001-certifiera SEVAB har pågått under hösten.

- Miljö är en viktig fråga för oss på SEVAB, därför var det oerhört viktigt att få vår certifiering på plats, säger Mats-Erik Olofsson, VD på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. ISO 14001 är ett verktyg för vårt miljöarbete och fokus ligger på att arbeta med ständiga förbättringar.

 SEVAB fokuserar nu på bättre anläggningar, bättre teknik, mindre utsläpp och effektivare kontroll.

 - Vi har kommit en bra bit på väg i och med certifieringen, men nu ska vi bli ännu bättre och sätter miljön högt upp på agendan, avslutar Mats-Erik Olofsson.

 Vid frågor om Miljöcertifieringen kontakta gärna:

Susanna Thörn, Hållbarhetsutvecklare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Mobil: 070-232 59 80