Inga gröna påsar till boende i lägenhet

Du som bor i lägenhet behöver inte längre använda en grön påse när du sorterar ditt matavfall. Du kan använda vilken färg du vill på påsen. Det viktiga är att du slänger den i rätt kärl. Det vill säga i det kärl som är till för endast matavfall.

Den gröna påsen används numera bara av villakunderna, som slänger alla sina färgsorteringspåsar i samma kärl. Villakundernas påsarna hamnar på ett rullband där en robot knuffar av de olikfärgade påsarna i rätt ficka för respektive material. De påsar som kommer från dig som bor i lägenhet töms direkt ner i fickan för matavfall och behöver inte passera färgsorteringsroboten.