Lena Lundberg slutar som VD för SEVAB

Lena Lundberg slutar som VD för SEVAB vid årsskiftet, i samband med att verksamheten övergår till det nya driftsbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM).

– Lena har gjort ett jättejobb för SEVAB. Inte minst under det senaste året, när SEVABs resultat vänt uppåt på ett mycket positivt sätt, samtidigt som arbetet med ESEM varit intensivt. Hon har hela tiden visat på stor professionalitet och lojalitet. Att Lena nu slutar sitt uppdrag är helt naturligt, liksom att Adam Brännström lämnat uppdraget som VD för Eskilstuna Energi och Miljö (EEM). Det var ett medvetet val att tillsätta en ny extern VD för att driva ESEM, säger SEVABs styrelseordförande Leif Lindström (S).

Övergången till ESEM betyder att all drift och samtlig personal överförs från SEVAB till det nya bolaget. Moderbolagen finns kvar som ägare, beställare och som beslutsfattare angående taxor och investeringar. Syftet med ESEM är att skapa största möjliga nytta för invånare, kunder och miljö. Två utredningar har visat på en stor ekonomisk potential i bildandet av ESEM, motsvarande 65–70 miljoner kronor årligen.

- Under de senaste åren har omfattande effektiviseringar genomförts inom SEVAB. Att komma ännu längre på egen hand var inte möjligt. För att komma vidare behövs en partner som tillsammans med SEVAB kan ta hem stordriftsfördelar. Det blir möjligt tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö AB i ESEM, säger Leif Lindström. Genom de besparingar som nu kommer att kunna göras kan våra taxor påverkas i positiv riktning. Det gynnar våra kommunmedborgare.  

– Det har varit ett spännande uppdrag att fått driva SEVAB under de här åren. Självklart har det varit tufft men också utvecklande. Mycket har hänt i bolaget och många medarbetare har gjort fantastiska insatser. Jag vill tacka alla mina medarbetare och styrelsen i SEVAB för dessa år tillsammans. Jag vill också passa på att önska ESEMs VD Mats-Erik Olofsson lycka till i byggandet av ESEM, säger Lena Lundberg.

Lena Lundberg har varit VD för SEVAB sedan början av 2009 och avslutar sitt uppdrag den 1 januari 2014.