Prisbesked inför 2020

Här kan du läsa mer om våra priser och taxor inför nästa år.

Fjärrvärmepriset höjs
Vid årsskiftet höjs det rörliga fjärrvärmepriset med 3 procent. Detta bland annat på grund av ökade bränslekostnader. Den fasta avgiften förblir oförändrad.

Vatten och avlopp – anläggningsavgiften höjs
Brukningstaxan för vatten och avlopp hålls oförändrad.
Anläggningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 3,2 procent, vilket endast är en prisindexering enligt Svensk Entreprenadindex. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet.

Elnät – ingen höjning
Elnätspriserna hålls oförändrade över årsskiftet. Elnätet är en av samhällets viktigaste infrastrukturer, därför jobbar vi ständigt med att förnya och förbättra våra anläggningar. Dessa investeringar kostar mycket pengar. Från och med den 1 oktober höjdes därför elnätsavgiften med 7 procent för SEVABs elnätskunder.

Återvinning – taxan föreslås höjas
Återvinningstaxan föreslås höjas med 1,7 procent i snitt. Hur stor din förändring blir beror på vilket abonnemang du har. 

Du som vill jämföra våra priser med andra leverantörers, se nilsholgersson.nu

""

Privat

Här hittar du samlad prisinformation för privatkunder.

""

Företag

Här hittar du prisinformation för företagskunder som gäller från och med 1 januari 2019.